Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n arviointitapaaminen

KAJDno-2018-201

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminta-ajatuksena on olla älykkäin korkeakoulu, kansallisesti houkutteleva ja kiinnostava työ- ja opiskelupaikka sekä yhteistyökumppani. KAMK edistää Pohjois- ja Itä-Suomen osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Palvelujen nykytila:

  • tutkintoon johtava koulutus
  • kansainväliset koulutukset (tutkinnot)
  • jatko- ja täydennyskoulutus (AIKOPA)
  • aluekehitys sekä
  • tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)

Ammattikorkeakoulujen rahoitus on muuttunut 1.1.2014 alkaen kokonaan tuloksiin perustuvaksi. Vuonna 2015 voimaan tulleen ammattikorkeakoululain mukaan perusrahoitus siirtyi kokonaan valtiolle. Rahoitusmalli uudistui vuoden 2017 alusta lähinnä mittarisuhteiden muutosten myötä. EU/ETA-maiden ulkopuolisten oppilaiden lukuvuosimaksut ovat tulleet lakiuudistusten johdosta käyttöön lukuvuonna 2017-2018. Muut toimintaympäristön muutokset käyvät ilmi talousarviokirjasta 2017, s. 114 (ks. www.kajaani.fi -> tietoa Kajaanista -> yleistietoa Kajaanista -> talous -> talousarvio).

Kajaanin kaupungin vuoden 2017 talousarviossa valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on asetettu, että ammattikorkeakoulu selviytyy omalla rahoituspohjallaan.

Kaupunginhallitus -tulosalueen tavoitteeksi 2017 on asetettu muun muassa, että uuden strategian profilaatio ja toiminnan tehostuminen yhdessä alueellisen ja alaperustaisen yhteistyön vahvistumisen kanssa luo jatkuvuutta KAMK:n itsenäiselle toiminnalle (talousarvio 2017, s. 48).

Arviointitapaaminen toteutetaan seuravasti:

klo 16.30 – 16.45                         VR-laboratorio, Taito 1 (Kuntokatu 5), projektityöntekijä Juho Kaartinen

klo 16.50 – 17.05                         Robottilabra, Taito1 (1L136),  tuntiopettaja Jarmo Happonen

klo 17.05 -                                    yleisesittely (2L117), rehtori Turo Kilpeläinen

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 7101 600 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi, sekä palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkittiin, että varajäsen Mikko Romppainen poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyä klo 18.20 keskustelun ja päätöksenteon ajaksi, sillä hän on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tuntiopettaja (palvelussuhdejäävi).

Lautakunta merkitsi katsauksen  tiedoksi ja palaa asiaan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

 

 

Esteellisyys

  • Mikko Romppainen karomppmi