Tarkastuslautakunta, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tilintarkastajan raportti Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöstarkastuksesta 2019

KAJDno-2020-314

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksesta. Raportti on salainen asiakirja (JulkL:n 24.1 §:n 15-kohta).

Raportti jaetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2019 koskevaa arviointikertomusta laadittaessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §