Tarkastuslautakunta, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Arviointikertomus vuodelta 2019

KAJDno-2020-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 11.2.2020 arviointikertomuksen 2019 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta klo 17.43.

Lautakunta kävi keskustelun ja jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 14.4. pidettävässä kokouksessa.

 

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Päivitetty arviointikertomusluonnos toimitetaan lautakunnalle 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 20.4.2020.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §