Tarkastuslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2019-27

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on esittänyt kaupunginvaltuustolle kokouksessa 10.6.2019 § 34, että valtuusto pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Liitteenä Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arvointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta keskustelee, merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja palaa tarvittaessa asiaan v. 2019 arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee, merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja palaa tarvittaessa asiaan vuotta 2019 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.