Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Tilintarkastajan raportti

KAJDno-2017-151

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle raportin 1/2017. Raportti on salainen asiakirja (JulkL 24 §:n 1 mom. 15-kohta), ja se jaetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastajan raportista, merkitsee sen tiedoksi ja lähettää tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle ja talousjohtajalle.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi ja lähetti raportin tiedoksi kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle ja talousjohtajalle.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §