Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

KAJDno-2017-1037

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.8.2017 jättänyt arviointisuunnitelman laadinnan pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointisuunnitelman laadintaa.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että marraskuun kokouksessa käsitellään kaupunginjohtajan katsaus, katujen kunnossapitoa sekä tilintarkastajan KOY Pietaria koskeva raportti.

Joulukuussa tilintarkastaja antaa raportin 2/2017 sekä lautakunta kutsuu toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaamiseen.

Muilta osin arviointisuunnitelmaa täydennetään vuoden 2018 aikana.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §