Tarkastuslautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Osavuosikatsaus 1-8/2017

KAJDno-2017-782

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Eeva Suomalainen  antaa lautakunnalle osavuosikatsauksen 1-8/2017. Osavuosikatsaus on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-8/2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §