Tarkastuslautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sisäinen tarkastus ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta (hankintatoimi)

Salassa pidettävä, JulkL 621/1999 § 24 15) sisäinen ja ulkoinen tarkastus