Tarkastuslautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Arviointitapaaminen_pelastustoimi

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan yhtenä v. 2019 arvioinnin painopistealueena on Kainuun pelastuslaitos -toimiala. Pelastusjohtaja Anssi Parviainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen.

Palvelulinjaukset 2019-2022 vuoden 2019 talousarviokirjassa:

  • Pelastustoiminnan tulosalue osallistuu pelastustoimen uudistushankkeeseen alueellisten työryhmien kautta.
  • Pelastuslaitoksen omaa varautumisen tasoa kohotetaan vastaamaan uusia haasteita.
  • Palveluverkoston rakenne pyritään pitämään kattavana.
  • Sopimushenkilöstön määrää pyritään kasvattamaan ja yhteistyötä eri alueiden toimijoiden kanssa.

Riskienhallinta

  • Riskienhallinnan tulosalue osallistuu pelastustoimen uudistamishankkeeseen alueellisten työryhmien kautta
  • Valvonnan ja turvallisuusviestinnän kohdentaminen toteutuu riskiperusteisesti
  • Riskienhallinnan tulosalueella on riittävästi ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä, jonka erityisosaaminen on kunnossa.
  • Riskienhallinnan tulosalue pyrkii osaltaan parantamaan asumisen turvallisuutta ja ehkäisemään tapaturmia.

Lisätietoja asiasta antaa pelastusjohtaja Anssi Parviainen, puh.  044 7100151 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että pelastusjohtaja Anssi Parviainen poistui kokouksesta klo 18.02.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §