Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tilintarkastajan raportti_Kajaanin AMK Oy:n tilikauden aikainen tarkastus 2019

KAJDno-2019-26

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n tilikauden aikaisesta tarkastuksesta v. 2019. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15-kohdan mukaisesti, ja se on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.