Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Arviointitapaaminen_tilakeskus

KAJDno-2019-28

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Toimitilapäällikkö Markku Haverinen on pyydetty tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen/ympäristötekninen toimiala, tilakeskus. Tilakeskus on on tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2019

Vuoden 2019 talousarviossa on tilakeskuksen palvelulinjauksista 2019-2022 todettu seuraavaa:

  • Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain purkamalla ja korvaamalla huonokuntoisia tiloja uusilla pienemmillä tiloilla.
  • Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,0 milj. euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
  • Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma ja rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi.
  • Vuotuisissa energiakustannuksissa säästetään 1-2 prosenttia seuraamalla ja tehostamalla energian käyttöä.
  • Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen noin 64 000 m2 :n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.
  • Osallistutaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimitilapäällikkö Markku Haverinen, puh. 044 7100302 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että Markku Haverinen poistui kokouksesta klo 17.15 tämän asian esittelyn jälkeen.

Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun katsauksen.