Tarkastuslautakunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Arviointitapaaminen_Kajaanin Mamselli -liikelaitos

KAJDno-2019-28

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen. Liikelaitos on tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2019.

Liikelaitoksen palvelulinjaukset 2019-2022 on vuoden 2019 talousarviossa kirjattu seuraavasti:

  • Mission mukaisesti Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluita kestävän kehityksen mukaisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
  • Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja omistajapoliittinen ohjelma ohjaavat Mamsellin toimintaa.
  • Kajaanin Mamsellin toimintastrategia tukee Kajaanin kaupunkistrategian toteutumista.
  • Keskittyminen ydintoimintaan.
  • Mamsellissa on aktiivisessa käytössä laadunhallinnan toimintamalli ja työkalut.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet:

  • peruspääoman korko 50 000 € vuodessa
  • tilikausi ylijäämäinen

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100241

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittin, että Tuija Vuorinen oli kokouksessa paikalla klo 17.16-17.39 tämän asian esittely aikana.

Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun katsauksen.