Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tarkastuslautakunnan työohjelman 2023 päivittäminen (lisäpykälä)

KAJDno-2021-865

Perustelut

Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.9.2023 lautakunnan vuotta 2023 koskevan työohjelman ja lautakunnan jäsenten arviointivastuut. 

Päätösehdotus

Lautakunta lisää vuotta 2023 koskevaan työohjelmaansa konsernijaosto toiminnan arvioinnin. 

Päätös

Hyväksyi.

Lisäksi lautakunta totesi, että Teemu Niva ja Raili Myllylä eivät osallistu konsernijaoston arviointitapaamiseen eivätkä toimielimen toiminnan arviointiin.