Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Selvitys vuoden 2022 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2023-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 § 47 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Valtuuston päätöksen mukaan selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi kokouksessaan 12.6.2023 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Lisäksi se päätti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle syyskuun kokouksessa selvityksen (KuntaL 121.5 §) niistä toimista ja aikataulusta, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Selvitysten tuli olla valmiina niin, että ne voitiin käsitellä kaupunginvaltuustossa syyskuun 2023 loppuun mennessä. 

Kaupunginhallitus pyysi toimialoilta, liikelaitoksista ja tytäryhtiöistä kesän 2023 aikana vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 kannanottoihin ja antoi kuntatalain mukaisen lausuntonsa. Saadut vastaukset ja kaupunginhallituksen lausunto annettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle 2.10.2023.  Kaupunginvaltuustolla ei ollut huomauttamista saamaansa selvitykseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teemu Niva, teemu.niva@lh.kajaani.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee saaduista vastauksista, merkitsee ne tietoonsa saaduiksi ja uudistaa tarvittaessa suosituksensa arviointikertomuksen 2023 laadinnan yhteydessä. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.