Tarkastuslautakunta, kokous 1.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Arviointitapaaminen - talouspalvelut

KAJDno-2023-164

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arvioinnin yhtenä painopistealueen on Kajaanin kaupungin konsernipalvelut -toimiala ja osana tätä talouspalvelut.  Talousjohtaja Joni Partanen on kutsuttu arviointitapaamiseen, ja hänelle on toimitettu etukäteen arviointilomake/haastattelurunko. Lomake käydään läpi kokouksessa soveltuvin osin. 

Talousarvion 2023 mukaan: "Talous- ja henkilöstöpalveluiden "TaHe -uudistus" projekti on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2023 aikana ja ottaa käyttöön uusien HR-järjestelmien kokonaisuus kevään 2023 aikana. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistyötä jatketaan tavoitteellisesti. Taloushallinnon puolella automatisoidaan kirjanpidon, osto- ja myyntilaskuprosessien manuaalisia työvaiheita ja kehitetään käyttöomaisuuskirjanpidon tietosisältöä ja hallintaa. Talouden raportointia yhdenmukaistetaan ja kehitetään."

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Joni Partanen, puh. 044 4214300 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teemu Niva, teemu.niva@lh.kajaani.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2023 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.