Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Muu päätös:
§ 4 Kainuun musiikkiopiston myöntämät alennukset lukukausimaksuihin syyslukukaudella 2021, 16.09.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 70 Valinta koulunkäyntiavustajan sijaisuuteen Teppanan kouluun, 22.09.2021
§ 71 Eron myöntäminen Reea Untiselle perusopetuksen lehtorin virasta nro 1073, 22.09.2021
§ 72 Valinta luokanopettajan sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun ajalle 1.10.2021-31.7.2022, 28.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §