Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Sivistyslautakunnan jäsenten kummipäiväkodit ja -koulut

KAJDno-2017-1392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi
Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Perustelut

Varhaiskasvatus ja perusopetus ovat keskeinen osa kaupungin peruspalvelua. On tärkeää, että sivistyslautakunnan jäsenet tuntevat opetuksen ja kasvatuksen kenttää mahdollisimman hyvin. Valtuustokaudelle on hyvä nimetä lautakunnan jäsenistä päiväkoteihin ja kouluihin kummijäsenet, jotka voivat omaehtoisesti tutustua oman kummiyksikkönsä toimintaan.

Alla on listattu Kajaanin varhaiskasvatuksen kunnalliset päiväkodit sekä perusopetuksen koulut ja niiden johtajat. Koulun rehtoreiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edukajaani.fi ja päiväkodin johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Peruskoulut

Jormuan koulu             Rehtori Ossi Seilonen

Kajaanin lyseo             Rehtori Marko Kuvaja

Keskuskoulu                Rehtori Erna Huhtala

Kuluntalahden  koulu   Rehtori Ossi Seilonen

Kätönlahden koulu       Rehtori Unto Kemppainen

Lehtikankaan koulu     Rehtori Kalle Komulainen

Lohtajan koulu              Rehtori Soili Luukkonen

Nakertajan koulu          Rehtori Jukka-Pekka Similä

Otanmäen koulu           Rehtori Jaakko Vehkaperä

Seminaarin koulu          Rehtori Sari Moilanen

Soidinsuon koulu          Rehtori Pertti Määttä

Teppanan koulu            Rehtori Tuula Jalkanen

Vuolijoen koulu              Rehtori Sari Kitusuo-Räsänen

Kalevan koulu                Vs. apulaisrehtori Eetu Koistinen

Väinölän koulu               Vs. apulaisrehtori Eetu Koistinen

Palokankaan koulu (Sairaalakoulu) Vastaava erityisopettaja Maare Seppänen

Päiväkodit

Keskusta/Lehtikangas alue

Tapiolan päiväkoti      Johtaja Jaana Savolainen

Purolan päiväkoti        Johtaja Tuija Leppä

Seminaarin päiväkoti   Johtaja Kirsti Huotari

Lehtikankaan päiväkoti Johtaja Tarja Karppinen

Mäntylän päiväkoti        Johtaja Heli Niemi

Ratamon päiväkoti        Johtaja Marita Aalto

 

Lohtaja/Pikku-Kettu/Huuhkajanvaara/Vuolijoki

Huuhakajanvaaran päiväkoti  Johtaja Anita Räsänen

Lohtajan paiväkoti                  Johtaja Tiina Heikkinen

Menninkäisen päiväkoti          Johtaja Sari Toppinen

Pikku-Ketun päiväkoti            Johtaja Marja-Riitta Komulainen

Otanmäen päiväkoti                Johtaja Outi Väyrynen

Vuolijoen päiväkoti                  Johtaja Pirjo Lämpsä

 

Teppana/Kuurna

Karusellin päiväkoti                 Johtaja Hannu Lukkari

Kuurnan päiväkoti                   Johtaja Matti Huotari

Nakertajan päiväkoti                Johtaja Eeva Moilanen

Vanamon päiväkoti                  Johtaja Maarit Isopahkala

Kätönlahden päiväkoti             Johtaja Helena Kärmeniemi

Teppanan päiväkoti                 Johtaja Tuija Mämmi

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Lucina Hänninen, puhelin 044 7100 235, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunnan jäsenet valitsevat kukin yhden päiväkodin ja yhden koulun kummikohteekseen ja ovat jatkossa omatoimisesti yhteydessä yksiköihin ja mahdollisuuksien mukaan tutustuvat niiden toimintaan.

Päätös

Valittiin seuraavat koulu- ja päiväkotikummit:

Peruskoulut ja kummit

Jormuan koulu                        Minna Partanen       

Kajaanin lyseo                         Marjo Kangasharju     

Keskuskoulu                            Pauli Pyykkönen    

Kuluntalahden  koulu             Minna Partanen

Kätönlahden koulu                 Jaakko Perhovaara

Lehtikankaan koulu                Tuukka Karjalainen

Lohtajan koulu                        Anne Kemppainen

Nakertajan koulu                    Veli-Matti Karppinen

Otanmäen koulu                     Eveliina Kinnunen      

Seminaarin koulu                    Jätettiin seuraavaan kertaan.

Soidinsuon koulu                    Jätettiin seuraavaan kertaan.

Teppanan koulu                      Jätettiin seuraavaan kertaan.      

Vuolijoen koulu                       Evelliina Kinnunen

Kalevan koulu                         Anne Kemppainen

Väinölän koulu                       Anne Kemppainen

Palokankaan koulu (Sairaalakoulu)  Tuukka Karjalainen

 

Päiväkodit ja kummit

Keskusta/Lehtikangas alue

Tapiolan päiväkoti                   Minna Partanen

Purolan päiväkoti                    Jätettiin seuraavaan kertaan. 

Seminaarin päiväkoti              Jätettiin seuraavaan kertaan.

Lehtikankaan päiväkoti           Pauli Pyykkönen

Mäntylän päiväkoti                  Jätettiin seuraavaan kertaan.

Ratamon päiväkoti                  Jätettiin seuraavaan kertaan.

Päiväkoti Pikkukaritsa               Minna Partanen

Montessori Leikkikoulu             Veli-Matti Karppinen

Montessori päiväkoti Kivapaikka    Pauli Pyykkönen

Mansikkapolun päiväkoti           Jätettiin seuraavaan kertaan.

Päiväkoti Maitohammas            Jätettiin seuraavaan kertaan.

Päiväkoti Pikkutassu                  Tuukka Karjalainen

Päiväkoti Sinilintu                       Jätettiin seuraavaan kertaan.

 

Lohtaja/Pikku-Kettu/Huuhkajanvaara/Vuolijoki

Huuhkajanvaaran päiväkoti      Tuukka Karjalainen

Lohtajan paiväkoti                       Jaakko Perhovaara         

Menninkäisen päiväkoti             Jätettiin seuraavaan kertaan.

Pikku-Ketun päiväkoti                Tuukka Karjalainen

Otanmäen päiväkoti                   Eveliina Kinnunen

Vuolijoen päiväkoti                     Eveliina Kinnunen

Kaarnapurren päiväkoti             Anne Kemppainen

 

Teppana/Kuurna/Nakertaja

Karusellin päiväkoti                    Veli-Matti Karppinen  

Kuurnan päiväkoti                      Jätettiin seuraavaan kertaan.       

Nakertajan päiväkoti                  Veli-Matti Karppinen       

Vanamon päiväkoti                     Jätettiin seuraavaan kertaan.  

Kätönlahden päiväkoti               Marjo Kangasharju

Teppanan päiväkoti                    Jätettiin seuraavaan kertaan.

Päiväkoti Lilliputti                        Jaakko Perhovaara

Pilke Onni ja Ilona                       Marjo Kangasharju

Pilke Valonkatu                            Eveliina Kinnunen 

 

Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunnan jäsenet valitsevat kukin yhden päiväkodin ja yhden koulun kummikohteekseen ja ovat jatkossa omatoimisesti yhteydessä yksiköihin ja mahdollisuuksien mukaan tutustuvat niiden toimintaan.

Päätös

Valittiin seuraavat koulu-​ ja päiväkotikummit:

Peruskoulut ja kummit

Jormuan koulu                        Minna Partanen       

Kajaanin lyseo                         Marjo Kangasharju     

Keskuskoulu                            Pauli Pyykkönen    

Kuluntalahden  koulu             Minna Partanen

Kätönlahden koulu                 Jaakko Perhovaara

Lehtikankaan koulu                Tuukka Karjalainen

Lohtajan koulu                        Anne Kemppainen

Nakertajan koulu                    Veli-​Matti Karppinen

Otanmäen koulu                     Eveliina Kinnunen      

Seminaarin koulu                    Noora Kyllönen

Soidinsuon koulu                    Jouni Haataja

Teppanan koulu                      Veli-Pekka Leivo     

Vuolijoen koulu                       Evelliina Kinnunen

Kalevan koulu                         Anne Kemppainen

Väinölän koulu                       Anne Kemppainen

Palokankaan koulu (Sairaalakoulu)  Tuukka Karjalainen

 

Päiväkodit ja kummit

Keskusta/Lehtikangas alue

Tapiolan päiväkoti                   Minna Partanen

Purolan päiväkoti                    Noora Kyllönen

Seminaarin päiväkoti              Noora Kyllönen

Lehtikankaan päiväkoti           Pauli Pyykkönen

Mäntylän päiväkoti                  Jouni Haataja

Ratamon päiväkoti                   Marjatta Immonen

Päiväkoti Pikkukaritsa               Minna Partanen

Montessori Leikkikoulu             Veli-​Matti Karppinen

Montessori päiväkoti Kivapaikka    Pauli Pyykkönen

Mansikkapolun päiväkoti            Jouni Haataja

Päiväkoti Maitohammas            Jätettiin seuraavaan kertaan.

Päiväkoti Pikkutassu                  Tuukka Karjalainen

Päiväkoti Sinilintu                       Jätettiin seuraavaan kertaan.

 

Lohtaja/Pikku-​Kettu/Huuhkajanvaara/Vuolijoki

Huuhkajanvaaran päiväkoti      Tuukka Karjalainen

Lohtajan paiväkoti                       Jaakko Perhovaara         

Menninkäisen päiväkoti             Jouni Haataja

Pikku-​Ketun päiväkoti                Tuukka Karjalainen

Otanmäen päiväkoti                   Eveliina Kinnunen

Vuolijoen päiväkoti                     Eveliina Kinnunen

Kaarnapurren päiväkoti             Anne Kemppainen

 

Teppana/Kuurna/Nakertaja

Karusellin päiväkoti                    Veli-​Matti Karppinen  

Kuurnan päiväkoti                      Jätettiin seuraavaan kertaan.       

Nakertajan päiväkoti                  Veli-​Matti Karppinen       

Vanamon päiväkoti                     Jätettiin seuraavaan kertaan.  

Kätönlahden päiväkoti               Marjo Kangasharju

Teppanan päiväkoti                    Veli-Pekka Leivo

Päiväkoti Lilliputti                        Jaakko Perhovaara

Pilke Onni ja Ilona                       Marjo Kangasharju

Pilke Valonkatu                            Eveliina Kinnunen 

 

Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
  • Päivi Rissanen, Perusopetuksen tulosalueen johtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lucina Hänninen, Sivistysjohtaja, lucina.hanninen@kajaani.fi

Lautakunnan jäsenet valitsevat kukin yhden päiväkodin ja yhden koulun kummikohteekseen ja ovat jatkossa omatoimisesti yhteydessä yksiköihin ja mahdollisuuksien mukaan tutustuvat niiden toimintaan.

Päätös

Lautakunta valitsi edellisissä kokouksissa 16.9.2021 ja 22.9.2021 valittujen koulu- ja päiväkotikummien lisäksi seuraaville päiväkodeille kummit seuraavasti:

Päiväkodit ja kummit

Keskusta/Lehtikangas alue

Päiväkoti Maitohammas     Marjatta Immonen      

Päiväkoti Sinilintu               Helena Ohtonen        

                   

Teppana/Kuurna/Nakertaja

Kuurnan päiväkoti           Teppo Kääminen                 

Vanamon päiväkoti           Karoliina Kuvaja

 

Kaikilla kouluilla ja päiväkodeilla on kummit sivistyslautakunnan toimikaudeksi 2021 – 2025.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.