Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Museonjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Museovalvojan tehtävän täyttäminen, 10.03.2021

Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Investointihankinnat Kaukametsän kongressikeskus, 17.02.2021
§ 2 Kainuun musiikkiopiston harmonikkojen myynti ja uusien harmonikkojen hankkiminen, 04.03.2021

Kirjastotoimen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta kirjastovirkailijan vakinaiseen tehtävään, 22.03.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§ 8 Lehtikankaan koulun Palokankaan (sairaalakoulun) sivutoimipaikan vastaavan opettajan nimeäminen ajalle 6.3. - 31.3.2021, 05.03.2021
§ 9 Lehtikankaan koulun Palokankaan (sairaalakoulun) sivutoimipaikan vastaavan opettajan nimeäminen ajalle 1.4.-25.4.2021, 23.03.2021
Muu päätös:
§ 3 Tutkimuslupa *********, 16.03.2021
§ 4 Tutkimuslupa *********, 18.03.2021

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Valinta Lehtikankaan koulun rehtorin virkaan nro 1095, 25.02.2021
§ 8 Matemaattisten aineiden opettaja Sairaalakouluun 1.8.2021 alkaen, 03.03.2021
§ 9 Vs. rehtorin nimittäminen Lehtikankaan kouluun ajalle 15.3.-31.7.2021, 05.03.2021
§ 10 Lehtikankaan koulun apulaisrehtorin tehtävät ajalla 14.3. - 11.6.2021, 22.03.2021
Muu päätös:
§ 1 Tutkimuslupa *********, 05.03.2021

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Varhaiskasvatuksen erityisavustajan valinta 340601, 09.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §