Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 28.2.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 28.2.2021 esitellään kokouksessa.

Liitteenä talouden toteumaraportti 1.1. - 28.2.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §