Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 LISÄPYKÄLÄ: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös virkasuhteen purkamista koskevasta asiasta (lisäpykälä)

KAJDno-2017-1673

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Lautakunta merkitsee korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun 24.3.2021 (KHO:2021:33)  tiedoksi. 

 

Päätös

Nuorisovaltuuston edustaja Peppi Tukia poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §