Sivistyslautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakoulusasiat: 

1. Vuolijoen päiväkodin ja koulun suunnitelmat, toimistorakennusmestari Jaakko Pöllänen

2. Koulukuljetukset, hallintojohtaja Tuija Aarnio ja henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen

3. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, palvelupäällikkö Reetta Suhonen

Päätös

Hyväksyi.

Seuraavassa lautakunnan kokouksessa on iltakouluasiana koulukuljetuksen kuulemistilaisuus ja omana pykälänä koulukuljetuksen käsittely tiedoksi merkittävänä asiana.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §