Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Museonjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Näyttelyvalojen hankinta, 16.04.2021

Musiikkiopiston rehtori
Muu päätös:
§ 1 LähiTapiola Kainuu-Koillismaan lahjoitus Kainuun musiikkiopistolle, 29.03.2021

Kätönlahden koulun rehtori
§ 1 5-6 E-LUOKAN LEIRIKOULU, 12.04.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Valintapäätös matemaattisten aineiden lehtorin vakinaisiin virkoihin nro 1117,1049,1048 1.8.2021 alkaen, 26.03.2021
§ 11 Virkaan 1048 valitun viran numeron korjaus numerolle 1084 (päätöksen 26.3.2021 10 § kumoaminen), 09.04.2021
§ 12 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan (MA,FY,KE) tehtävään Lehtikankaan kouluun 1.8.2021- 31.7.2022, 14.04.2021
§ 13 Koulunkäyntiavustajien ja kehitysvammaohjaajien lomautukset 2021, 16.04.2021
§ 14 Täyttämättäjättämispäätös perusopetuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattorin tehtävään, 20.04.2021
§ 15 Valinta määräaikaisiin luokanopettajan tehtäviin kaksikielisessä opetuksessa., 21.04.2021
Muu päätös:
§ 5 Tutkimuslupa Milla Smolander, 29.03.2021
§ 6 Tutkimuslupa Niko Männikkö, 06.04.2021
§ 7 Tutkimuslupa Päivi Valli, 06.04.2021
§ 8 Tutkimuslupa Satu Partanen, 07.04.2021
§ 9 Tutkimuslupa Sonja Kallio ja Laura Kauppinen, 07.04.2021

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Päiväkodin johtajan valinta Lohtajan ja Vuolijoen päiväkotiin 344350  , 14.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §