Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.3.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 31.3.2021 on esitetty liitteessä. Sivistystoimialan jaksotetun talousarvion mukainen toimintakate on maaliskuun lopussa -17,1 M euroa. Toimintakatteen toteuma on jaksotetun talousarvion mukainen. Poistot mukaan lukien sivistystoimialan tilikauden tulos maaliskuun lopussa on -17,4 M euroa. Toimintatuottoja on kertynyt 1,3 M euroa, eli noin 201 000 euroa jaksotettua talousarviota vähemmän. Vastaavasti toimintakulut ovat noin 215 000 euroa jaksotettua talousarviota pienemmät. Toimintakulujen toteuma on n. 18,5 M euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimialan talouden toteuman ajalta 1.1. - 31.3.2021.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §