Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 26.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Toukokuun 26.5.2021 lautakunnan kokouksessa iltakouluasiana on nuorisopalveluiden esittely.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §