Sivistyslautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia: klo 17.00 alkaen koulukuljetuskyselyn tulosten julkaisu, esittelijät henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen ja hallintojohtaja Tuija Aarnio.

Teams-keskustelu viranomaisten, sivistyslautakunnan ja huoltajien kesken.

Päätös

Hyväksyi. Lautakunta päätti ottaa käsittelyyn lisäpykälän Asemakatu 2:n tiloista luopuminen ja korvaavien tilojen vuokraaminen nuorisopalveluille ja perusopetukselle.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §