Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Muu päätös:
§ 2 Suoritusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille, 15.05.2020
§ 3 Kannustusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille, 15.05.2020

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kajaanin lyseon käsityöluokan kalustaminen, 15.05.2020

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§ 6 OIKAISUPÄÄTÖS_Kajaanin lyseon musiikkiluokan kalustaminen, 24.04.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Perusopetuksen työntekijöiden lomautukset kesällä 2020, 24.04.2020
§ 8 ********* siirtäminen perusopetuksen luokanopettajan virasta perusopetuksen lehtorin virkaan (MU), 05.05.2020
§ 9 Valinta määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään Kätönlahden koulussa, 19.05.2020
Muu päätös:
§ 5 Etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokakassijako, 27.04.2020

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Kaukametsän henkilöstön lomauttaminen, 27.04.2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 6 Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomauttaminen, 27.04.2020
§ 7 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta Otanmäen päiväkotiin, 11.05.2020
§ 8 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta (289445), 12.05.2020
Muu päätös:
§ 5 Tutkimuslupa *********, 04.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §