Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1.–30.4.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi
  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajanjaksolla 1.1.–30.4.2020 on esitetty liitteessä. Sivistystoimialan toimintakate on huhtikuun lopussa 21,4 milj. euroa.   Toteuma on 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi.

Korona pandemian aiheuttamat rajoitustoimet tulivat voimaan 18.3.2020. Sivistystoimialan huhtikuun lopun tuloksessa rajoitustoimet näkyvät tulojen pienenemisenä mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotoissa, kurssimaksu-, pääsymaksu- ja vuokratuotoissa sekä kassamaksutuloissa. Menopuolella palvelujen ostoissa mm. ateria- ja siivouspalvelukustannuksissa, oppilaskuljetuskustannuksissa sekä työvoimanvuokrauskustannuksissa kustannukset toteutuivat pienempinä. Myös tarvike- ja materiaaliostojen kustannukset olivat pienemmät jaksotettuun talousarvioon nähden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §