Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1415

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kaukametsän opistolle 40 459,02 euron rahoituksen käytettäväksi 1.12.2019-30.6.2020 veneenrakennuskoulutukseen kaupallisille kalastajille Kainuussa. Hankehakemukseen sisältyi osahankkeena puisen tervaveneen rakentaminen Kajaanin kaupungin matkailukäyttöön. Koska kansalaisopisto ei onnistunut 13.3.2020 mennessä ennen kansalaisopistotoiminnan sulkemista hankkimaan koulutukselle opettajia Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin avusta huolimatta, rahoituksen käytön estymisestä on ilmoitettava rahoittajalle ennen hankeajan päättymistä.
Hankkeelle ei haeta jatkoaikaa, koska opettajien kartoituksessa kävi ilmi, että pohjoissuomalaiset veneenrakennuksen opettajat ovat huomattavan iäkkäitä ja Etelä-Suomessa sijaitsevien ammatillisten oppilaitosten opettajien ei ole mahdollista tarjota määräaikaista opetusta Kainuussa hankkeen aikataulun ja rahoituksen puitteissa. Veneenrakennusprojektia ei ole mahdollista ohjata etäopetuksena, joten epidemia-aikana lähiopetuksen toteutuminen mahdollisella syksyyn 2020 sijoittuvalla jatkoajallakin olisi epävarmaa. 

 


Kaukametsän opisto on saanut 30.4.2020 Opetushallitukselta 15 000 euron suuruisen opintoseteliavustuksen. Avustusta voidaan käyttää muun muassa työttömien, maahanmuuttajien, eläkeläisten ja seniori-ikäisten sekä oppimisvaikeuksia kokevien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen oppilaitoksen normaalin valtionosuuden piiriin kuuluvassa vapaatavoitteisessa eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen tarkoitus on edistää kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §