Sivistyslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Sivistyslautakunnan kokousajat syksyllä 2020

KAJDno-2017-986

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesälomakautta lukuunottamatta. Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 16.15 alkaen.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää syksyn 2020 kokousajat.

 

 

Päätös

Sivistyslautakunnan syksyn kokouspäivämäärät ovat seuraavat:

26.8., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12.

Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo: 16.15 alkaen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §