Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kainuun musiikkiopiston tanssinopettajan sijaisuuden järjestelyt 1.2.-31.5.2021, 19.01.2021
§ 11 Bassonsoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.1.2021 alkaen, 14.12.2020
§ 12 Tanssin sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.1.2021 alkaen, 22.12.2020

Kirjastotoimen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Pääkirjaston asiakastilojen kalustehankinta, 17.12.2020
§ 3 Pääkirjaston asiakastilojen laitehankinta, 17.12.2020
§ 4 Pääkirjaston asiakastilojen iWall 2.0 liikuntapeliseinän hankinta, 17.12.2020

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta erityisluokanopettajan viransijaisuuteen Kätönlähden kouluun ajalle 16.1.- 5.6.2021, 05.01.2021
§ 2 Valinta erityisluokanopettajan viransijaisuuteen Kätönlähden kouluun ajalle 16.1.- 5.6.2021, 07.01.2021
§ 3 Valinta tuntiopettajan (EN,RU) tehtävään Kajaanin lyseoon ajalle 13.1.- 5.6.2021, 11.01.2021
§ 4 Valinta Lehtikankaan koulun määräaikaiseen erityisopettajan virkaan ajalle 7.1.- 5.6.2021, 11.01.2021
§ 82 Valinta opinto-ohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun, 15.12.2020
§ 83 Valinta tuntiopettajan tehtävään Kajaanin lyseoon ajalle 13.1.- 5.6.2021, 16.12.2020

Sivistysjohtaja
§ 1 Kajaanin perusopetuksen laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ohjausryhmän perustaminen, 18.01.2021
§ 40 Etsivän nuorisotyöntekijän valintapäätös, 14.12.2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 1 Varhaiskasvatuksen erityisavustajan valinta (326323), 07.01.2021
§ 2 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 326314, 12.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §