Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.1.2021 (KAJDno-2020-325)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 21.1.2021 (KAJDno-2020-1224)

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 24.2.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §