Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Selvityksen ja lausunnon antaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24