Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lausunnon ja selvityksen antaminen oppilaskuljetusasiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki