Sivistyslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasiat:

1. Teatteri, teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja  hallintopäällikkö-tuottaja Maria Tolonen

2. Vuolijoen päiväkoti, Vuolijoen aluelautakunta aluesihteeri Sirpa Pöppönen

3. Koulukuljetukset, hallintojohtaja Tuija Aarnio ja henkilöliikenteen asiantuntija Tiina Rusanen

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §