Sivistyslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Valinta erityisnuorisotyöntekijän määräaikaiseen tehtävään, 10.07.2020
§ 22 Valinta kotitalouden ja terveystiedon tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään, 06.07.2020

Museonjohtaja
§ 4 Määräaikaisen siivooja valinta, 03.07.2020

Musiikkiopiston rehtori
§ 8 Tanssin tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 3.-14.8.2020, 17.06.2020
§ 9 Rumpujensoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.8.2020 alkaen, 25.06.2020
§ 10 Tanssinopettajan sijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalle 17.8.2020-31.1.2021, 14.08.2020
Muu päätös:
§ 4 Lisäys Kainuun musiikkiopiston musiikkileikkikoulun lukukausimaksuihin 1.8.2020 alkaen, 11.08.2020

Kirjastotoimen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Kaupunginkirjaston määräaikaisen kirjastovirkailijan valinta, 01.07.2020

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Peruskoulun oppilaiden kannettavien hankinta 2020, 15.06.2020
§ 3 Tekstiilityön tarvikkeiden hankinta 2020-2022 +(2), 01.07.2020

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Korjattu päätös laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisiin tehtäviin, 11.06.2020
§ 26 Valinta erityisluokanopettajan vakinaisiin virkoihin, 10.06.2020
§ 27 Valinta luokanopettajan sijaisuuteen Lohtajan kouluun 10.8.2020-20.2.2021, 10.06.2020
§ 28 Valinta liikunnan lehtorin virkaan 1046 Kajaanin lyseossa, 11.06.2020
§ 29 Korjattu päätös määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään Otanmäen kouluun, 11.06.2020
§ 30 Määräaikaiset tuntiopettajan tehtävät luokanopetuksessa 1.8.2020-31.7.2021, 15.06.2020
§ 31 Kotitalouden ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävä Lehtikankaan koulussa, 16.06.2020
§ 32 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin, 2, 17.06.2020
§ 33 Valinta kehitysvammaisten ohjaajan vakinaiseen tehtävään Lehtikankaan kouluun, 18.06.2020
§ 34 Määräaikaiset tuntiopettajan (ma,fy,ke) tehtävät Kajaanin lyseossa, 18.06.2020
§ 35 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin, 18.06.2020
§ 36 Valinta määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään Vuolijoen kouluun, 18.06.2020
§ 37 Valinta määräaikaiseen lehtorin (ma,fy,ke) tehtävään Keskuskouluun, 22.06.2020
§ 38 ********* siirto luokanopettajasta erityisluokanopettajaksi ajalle 1.8.2020-31.7.2021, 22.06.2020
§ 39 Valinta määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään (luokat 7-9) Keskuskouluun, 22.06.2020
§ 40 Valinta määräaikaiseen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävään alaluokille Keskuskouluun, 22.06.2020
§ 41 Valinta liikunnan lehtorin viransijaisuuteen Lehtikankaan kouluun, 23.06.2020
§ 42 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Kalevan kouluun, 23.06.2020
§ 43 Valinta kehitysvammaohjaajan sijaisuuteen Väinölän kouluun, 23.06.2020
§ 44 Määräaikainen erityisluokanopettajan tehtävä kehitysvammaisten opetuksessa, 23.06.2020
§ 45 Valinta luokanopettajan virkaan 0091 Lohtajan kouluun, 24.06.2020
§ 46 Luokanopettajan sijaisuus Teppanan koulussa, 24.06.2020
§ 47 Valinta koulunkäyntiavustajan vakinaiseen tehtävään, 29.06.2020
§ 48 Uusi valintapäätös määräaikaisiin koulunkäyntiavustajien tehtäviin, 30.06.2020
§ 49 Uusi päätös koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 10.8.-18.12.2020 Väinölän kouluun, 30.06.2020
§ 50 Valinta neljään määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään samanaikaisopetuksessa, 04.08.2020
§ 51 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Kalevan kouluun, 05.08.2020
§ 52 Valinta tukiluokan opettajan tehtävään Keskuskouluun, 05.08.2020
§ 53 Nivelvaiheen opinto-ohjaajan valinta lukuvuodeksi 2020-2021, 05.08.2020
§ 54 Valinta kehitysvammaisten ohjaajan sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun, 05.08.2020
§ 55 Maahanmuuttajatyön koordinaattorin sijaisuus, 10.08.2020
§ 56 Perusopetuksen koulujen oppilasliikuntatoimikunnan asettaminen lv:ksi 2020-2021, 12.08.2020

Sivistysjohtaja
§ 19 Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön valinta 287165, 10.06.2020
§ 20 Valintapäätös etsivä nuorisotyöntekijä, 29.06.2020
§ 21 Valintapäätös nuoriso-ohjaaja, 29.06.2020
§ 23 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen sijaisuuteen Lehtikankaan kouluun, 01.07.2020
Muu päätös:
§ 6 Kesätyösetelien myöntäminen kajaanilaisille peruskoulun 9-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille 2020 (täydentäminen), 23.06.2020

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Varhaiskasvatuksen opettajien valinta 292720, 10.06.2020
§ 17 Lastenhoitajien valinta Teppanan päiväkotiin 293502, 10.06.2020
Muu päätös:
§ 6 Varhaiskasvatuksen sääntökirjan erityinen osa, 17.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §