Sivistyslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1415

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

- Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt 10.7.2020 Kainuun musiikkiopistolle eritysavustusta 25 000 € taiteen perusopetuksen jatkuvuutta turvaaviin toimiin. Myönnetyn avustuksen käyttöaika 13.3. - 31.12.2020.

- Opetushallitus on myöntänyt 8.7.2020 Kansalaisopistolle vapaan sivistystyön ylimääräistä avustusta 11 245 € poikkeustilanteen aiheuttamien tulomenetysten korvaamiseksi. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on päätöksen saamisesta vuoden 2020 loppuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §