Sivistyslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

KAJDno-2020-8

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Lautakunta esittää, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkää valittajan valituksen perusteettomana. Valituksenalainen päätös on syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan  lainvastainen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §