Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Musiikkiopiston rehtori
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kitaransoiton tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt ajalla 16.8.2021-27.5.2022, 22.06.2021

Kaukametsän opiston rehtori
§ 1 Kaukametsän opiston aikuisten ryhmäopetus siirtyy nettiin ajalle 9. - 28.2.2021, 17.02.2021
§ 3 Kaukametsän opiston toimistosihteerin valinta, 24.06.2021

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
§ 48 Valinta koulunkäyntiavustajan sijaisuuteen Kalevan kouluun, 16.06.2021
§ 49 Valinta luokanopettajan sijaisuuteen Lehtikankaan koululle 1.8.2021-31.7.2022, 17.06.2021
§ 50 Valinnat määräaikaisiin laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin (367914), 17.06.2021
§ 51 Valinta luokanopettajan määräaikaiseen tehtävään Teppanan koulussa, 18.06.2021
§ 52 Valinta maahanmuuttajien tuki-luokan opettajan sijaisuuteen Lohtajan kouluun, 18.06.2021
§ 53 Valinta luokanopettajan sijaisuuteen Lehtikankaan koululle 1.8.2021-31.7.2022, 21.06.2021
§ 54 Valinta tuntiopettajan (MA,FY,KE) määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluun, 24.06.2021
§ 55 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Väinölän kouluun (370440), 29.06.2021
§ 56 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin Lehtikankaan - ja Seminaarin kouluille (370052), 29.06.2021
§ 57 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Kajaanin lyseolle (370919), 30.06.2021
§ 58 Valinta luokanopettajan tehtävään valmistavassa opetuksessa 1.8.2021-31.7.2022 (371503), 05.08.2021
§ 59 Valinta määräaikaiseen tuntiopettajan (äidinkieli) sijasuuteen Keskuskoululle, 05.08.2021
§ 60 Valinta maahanmuuttajien tuki-luokan opettajan sijaisuuteen Lehtikankaan koululle 1.8.2021- 31.7.2022, 05.08.2021
§ 61 Valinta maahanmuuttajien tuki-luokan opettajan sijaisuuteen Lohtajan koululle 25.8.2021-4.6.2022 (372047), 05.08.2021
§ 62 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Sairaalakouluun (370782), 09.08.2021
§ 63 Valinta lehtorin (käsityö) viransijaisuuteen Lehtikankaan kouluun, 13.08.2021
§ 64 Valinta erityisluokanopettajan määräaikaiseen tehtävään Sairaalaopetuksessa, 16.08.2021
§ 65 Valinta luokanopettajan virkaan 0114 Keskuskouluun, 17.08.2021
§ 66 Perusopetuksen koulujen oppilasliikuntatoimikunnan nimittäminen lv. 2021-2022, 17.08.2021
Muu päätös:
§ 10 Tutkimuslupa Myyry Salla, 17.06.2021
§ 11 Tutkimuslupa Nina Loimusalo-Lipiäinen, 04.08.2021

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Erityisnuorisotyöntekijän valintapäätös, 18.06.2021
§ 20 Valinta musiikin tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään Keskuskoululle, 08.07.2021
§ 21 Valinta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen tehtävään Kalevan koululle (372918), 08.07.2021
§ 22 Eron myöntäminen luokanopettajan virasta, 08.07.2021
§ 23 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kätönlahti 370488, 02.08.2021
§ 24 Perusopetuksen johtoryhmän nimeäminen 1.9.2021 alkaen toistaiseksi, 09.08.2021
§ 25 Vs. rehtorin nimittäminen Otanmäen kouluun 9.8.-31.8.2021, 06.08.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §