Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi
  • Sirpa Kemppainen, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi

Perustelut

Päätös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 2.8.2021, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Nuorisovaltuuston varaedustaja Kiia-Maria Kuru poistui paikalta ennen asian käsittelyä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §