Sivistyslautakunta, kokous 25.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Oikaisuvaatimus koulunkäyntiavustajan sijaisuuteen 9.8.2021-4.6.2022 valinnan johdosta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 (osittain salassa pidettävä, sis. henkilötietoa, ei verkkojulkinen)