Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaanin kaupungin rekrytointipalvelut DPS, 1.3.2024 hyväksytyt toimittajat, 29.02.2024

Nuorisopäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä 579772, 29.02.2024

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Perusopetuksen oppilaiden osallistuminen KLL:n hiihtomestaruuskilpailuihin Rovaniemellä 22.-24.3.2024, 13.03.2024
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Valinnat perusopetuksen kieli- ja kulttuurikoordinaattorin tehtäviin_580966, 27.02.2024
Muu päätös:
§ 2 Kajaanin kaupungin perusopetuksen 6. luokkalaisten yrityskylävierailu Kuopioon 19.-27.3.2024, 21.02.2024
§ 3 Tutkimuslupa Saarinen Hanna, 01.03.2024

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Nimeäminen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppimisen tuen Purje - Seglet verkostoon, 26.02.2024

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 6 Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajavalinnat päiväkoteihin 1.8.2024 alkaen, 21.02.2024
§ 7 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen tehtävä Päiväkoti Menninkäisessä ja Lehtikankaan päiväkodissa 580611, 23.02.2024
Muu päätös:
§ 5 Tutkimuslupa opinnäytetyöhön Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva Kajaanissa, 29.02.2024
§ 6 Tutkimuslupa opinnäytetyöhön Opas nepsy-lasten kohtaamiseen leikin ja vuorovaikutuksen keinoin, 12.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §