Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 29.2.2024

KAJDno-2024-265

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi
  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 29.2.2024 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mari Selin, puhelin 044 7100 235 ja controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §