Sivistyslautakunta, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2024-18

Valmistelija

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 24.4.2024 klo 16.15.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Selin, Sivistysjohtaja, mari.selin@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §