Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Viranhaltijapäätökset 5. - 31.12.2016, oheisliite

Viranhaltijapäätösluettelot ovat nähtävänä sivistyslautakunnan kokouksessa ja viranhaltijapäätökset kunkin päätöksentekijän toimipaikassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi merkittyjä päätöksiä ei oteta sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §