Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 3 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 2017

KAJDno-2017-95

Valmistelija

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 16 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tulee olla allekirjoitettu ja tarkastettu ennen päätösten julkipanoa.

Lisätietoja asiasta antaa sivistysjohtaja Mikko Saari,
puhelin 044 7100 235 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta päättää, että sivistyslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi lautakunnan valitsemaa jäsentä kokousta seuraavana perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §