Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2017

Esityslista on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tuomo Karjalaisen ja Veli-Pekka Leivon.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Heikkinen ja Anne Seilonen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §