Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Valinta määräaikaiseen koulunkäyntiavustajan tehtävään Soidinsuon kouluun, 26.01.2021
§ 6 Lehtikankaan koulun Palokankaan sivutoimipaikan vastaavan opettajan nimeäminen ajalle 4.2.-5.3.2021, 03.02.2021
§ 7 Valinta tuntiopettajan (kuvataide) määräaikaiseen tehtävään Keskuskouluun, 10.02.2021
Muu päätös:
§ 1 Tutkimuslupa *********, 21.01.2021
§ 2 Koulunkäyntiavustajien vaaterahan maksaminen lv. 2020-2021, 10.02.2021

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Koulunuorisotyöntekijöiden valintapäätös, 22.01.2021
§ 3 Valintapäätös etsivä nuorisotyöntekijä, 22.01.2021
§ 4 Määräaikaisen etsivä nuorisotyöntekijän valintapäätös, 25.01.2021
§ 5 Nuoriso-ohjaajan valintapäätös, 01.02.2021
§ 6 Vuolijoen päiväkodin ja koulun suunnittelutyöryhmän nimeäminen, 05.02.2021

Teatterinjohtaja
§ 1 Näyttelijöiden valinta, 17.02.2021

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 3 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien valinta (330655), 29.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §