Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.1.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Sivistystoimialan talouden toteuma ajalta 1.1. - 31.1.2021 on esitetty liitteessä. Sivistystoimialan toimintakate on tammikuun lopussa - 5,8 milj. euroa. Toteuma on 137 029 euroa budjetoitua parempi. Talouden toteuma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §