Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1620

Valmistelija

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Päätös kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnista, Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.1.2021.

Sivistyslautakunnan seuraava kokous on 31.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi. 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §