Sivistyslautakunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kaukametsän opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

KAJDno-2021-190

Valmistelija

  • Tarja Peitsaho, tarja.peitsaho@kajaani.fi

Perustelut

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävät suunnitelmat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma voivat sisältyä samaan asiakirjaan. Kaukametsän opiston suunnitelman toiminnallinen käsittely jatkuu koko henkilöstön kanssa lukuvuoden aikana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja, paivi.rissanen@kajaani.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §